Skip to main content

Accountancy

Heeft u dringend een accountant of adviseur nodig?
Hieronder volgt een opsomming van onze diensten voor het MKB:

  • De controle en samenstelling van jaarrekeningen door een accountant

  • Tussentijdse rapportages

  • Analyse van de uitkomsten zoals deze blijken uit de jaarrekeningen en tussentijdse rapportages
  • Het opstellen van prognoses, waarbij ook uw liquiditeitsbehoefte in beeld wordt gebracht
  • Advisering bij investeringen en financieringen door een accountant adviseur
  • Begeleiding bij overnames, fusies, reorganisaties en dergelijke
  • Begeleiding bij verkoop en bedrijfsopvolging
  • Het opstellen van een ondernemingsplan

  • Verzorgen van de voor publicatie benodigde jaarrekening ten behoeve van de Kamer van Koophandel

Meer weten over onze accountancydiensten?