Skip to main content

Loonadministratie

Hier volgt een opsomming van onze diensten met betrekking tot het uitbesteden van loonadministratie en salarisverwerking:

  • Het aanleggen en bijhouden van personeelsdossiers
  • Het aanmelden van uw medewerkers bij de Belastingdienst en eventueel pensioenfondsen
  • Het verzorgen van de periodieke salarisverwerkingen
  • Het aanleveren van de periodieke loonjournaalposten
  • Het verzorgen van de aangiften loonheffingen
  • Het verzorgen van ziekmeldingen
  • Het verzorgen van de jaarafsluiting
  • Het controleren van de voorschotnota's en afrekeningen van het eventuele pensioenfonds en dergelijke
  • Het maken van arbeidsovereenkomsten
Uiteraard volgen wij nauwgezet de ontwikkelingen in de fiscale wetgeving en in de cao's, zodat wij u tijdig op wijzigingen kunnen attenderen.

Meer weten over loonadministratie en salarisverwerking?